CAIROX HUNGARY KFT ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Érvényes: 2022. február 10-től a visszavonásig

 

A. Általános tudnivalók

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (ÁSZF) minden az CAIROX Hungary Kft. (a továbbiakban úgy is mint: Szállító) által kötött adásvételi, szállítási vagy vállalkozási szerződésnél külön kikötés nélkül is a szerződés részét képezi.

A katalógusainkban, szórólapjainkon, árjegyzékeinken, stb. szereplő műszaki adatok, listaárak tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot ezen információk megváltoztatására.

A jelen ÁSZF-től történő esetleges külön eltérés kifejezetten csak írásban történő külön megállapodással lehet.

Az CAIROX Hungary Kft-től árut megrendelő fél a megrendelésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az CAIROX Hungary Kft-től árut megrendelő fél a megrendeléséhez mint ajánlathoz 30 napig kötve marad. A Szállító és Megrendelő között a szerződés a megrendelést követően az CAIROX Hungary Kft. visszaigazolásával jön létre. Abban az esetben, amennyiben az CAIROX Hungary Kft visszaigazolás nem küld, de az CAIROX Hungary Kft. a teljesítést megkezdi, úgy a szerződés a felek között a megrendeléssel jön létre.

Beérkezett írásos megrendelés esetén a szerződés a rendelés visszaigazolásban meghatározott tartalommal akkor is létrejöttnek tekinthető, ha a Megrendelő a visszaigazolást nem írja alá, illetve annak kézhezvételét nem nyugtázza.

Ha visszaigazolásunk valamely pontjával a Megrendelő nem ért egyet, azt a kézhezvételtől számított 48 órán belül hitelt érdemlően (faxon, e-mailben, levélben) részünkre jelezni szükséges, egyébként amennyiben ezen időpontig a vevői visszaigazolás érintő módosítási igényről szóló visszajelzés írásban nem érkezik az CAIROX Hungary Kft-hez, úgy a visszaigazolásunkat elfogadottnak tekintjük, és a termék megrendelését/gyártását/szállítását megkezdjük.

Ha a beérkezett megrendelés alapján az CAIROX Hungary Kft. a megrendelés teljesítése érdekében már beszállítóitól anyagot, berendezést rendelt és ezt utóbb nem tudja módosíttatni, a megrendelést módosítani, vagy azt visszamondani csak az CAIROX Hungary Kft-nál az ezzel kapcsolatosan felmerült külön költségek megtérítése mellett lehetséges.

Megrendelés módosítása vagy visszamondása az CAIROX Hungary Kft. felé való teljes kár- és költségtérítés esetén van mód, amennyiben a rendelés teljesítésére került (a termék központi raktárunkba beérkezett). A megrendelés lemondása esetén a megrendelő a megrendelés teljes összegének 30%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni az CAIROX Hungary Kft. részére a megrendelés után 48 órát követően történt lemondás esetén. A visszaigazolásban szereplő szállítási határidő előtti 2 héten belül a megrendelés nem mondható le, a visszaigazolt szállítási határidő napját követő 3 napon belül a megrendelés teljes összege kiszámlázásra kerül.

A megrendelt termékeknek az CAIROX Hungary Kft-hoz való beérkezését követő 3 napon belül a termékek vételára kiszámlázásra kerül.

A Megrendelő köteles a megrendelések visszaigazolásnak megfelelő teljesítését kifogás nélkül elfogadni, az általános szerződési feltételek teljes betartásával.

 

B. Felelősség
Az CAIROX Hungary Kft. semmiféle felelősséget nem vállal a szerződés létrejöttét megelőzően keletkezett károkért és költségekért.

C. Ajánlati kötöttség
Amennyiben az CAIROX Hungary Kft. ár- vagy műszaki ajánlatot tesz, ahhoz kötve marad, kivéve, ha az ajánlati kötöttségét az ajánlat megtételekor kizárta. Fenntartjuk azonban azt a jogot, hogy ajánlati kötöttségünk idejét meghatározhassuk, ez külön kikötés hiányában 15 naptári nap.

D. Áruátvétel

D. Áruátvétel

Vevő köteles az áru átvételekor az árut teljes egészében megvizsgálni és mennyiségi vagy minőségi kifogását azonnal közölni.

Az áru (termék) átadása-átvétele során aláírt nyugták, szállítólevelek egyben a megfelelő minőséget is tanúsítják (egyéb kikötés hiányában ez légtechnikai beépítésre alkalmas kivitelt, közúti árufuvarozásra alkalmas csomagolással ellátva és I. o. minőséget jelent), így azok aláírása esetén későbbi mennyiségi és minőségi reklamációnak helye nincs.

A termékek vevő általi átvétele és elszállítása jogilag azok elfogadását jelenti. A megrendelt és legyártott, illetve beszerzett áru átvételének helye, egyéb kikötés hiányában, székhelyünk: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Az áru elszállításról ez esetben a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

Az áru átvételének lehetséges időpontja:

Hétfőtől – Csütörtökig 07.30 órától 16.00 óráig tart.

Pénteken 07.30 órától 14.00 óráig tart.

Szombat – Vasárnap ZÁRVA

A Cairox Hungary Kft-hez írásban beérkezett megrendelések átadását az alábbiak szerint teljesítjük:

 

Személyes átvétel esetén:

– amennyiben az írásos megrendelés az adott munkanap 12.00 órájáig beérkezett, abban az esetben a következő munkanap reggel 08.00-tól lehetséges az áruátvétel

– amennyiben az írásos megrendelés az adott munkanap 12.00 óra után érkezett be, abban az esetben az azt követő 2. munkanap reggel 08.00-tól lehetséges az áruátvétel

 

A Cairox Hungary Kft. által szervezett gyűjtőfuvar fuvar esetén:

– amennyiben az írásos megrendelés az adott munkanap 12.00 órájáig beérkezett, abban az esetben a következő munkanapi feladással tudjuk teljesíteni

– amennyiben az írásos megrendelés az adott munkanap 12.00 óra után érkezett be, abban az esetben a megrendelés napját követő 2. munkanapi feladással teljesítjük

 

A Cairox Hungary Kft. által szervezett egyedi fuvar esetén:

 

– egyedi egyeztetés alapján

 

E. Szavatosság és Garancia (jótállás)

Hibás termékek esetén a terméket kijavítjuk vagy kicseréljük, ezekben az esetekben a vevő semmilyen okból kifolyólag nem igényelheti a megrendelés törlését, a kifizetett előleg visszatérítését, illetve egyéb kártérítés megfizetését, valamint nem igényelhet utólagos árleszállítást. A szavatosság csak azon alkatrészek cseréjét foglalja magába, melyek gyártási-szerelési hiba miatt selejtesnek minősülnek.

 

Az CAIROX Hungary Kft. az általa forgalmazott, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint termékekre a Korm. rendelet szerinti jótállást vállalja. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik. A garancia csak a termék rendeltetésszerű használata esetén érvényes.

 

A bontás, a szállítás, az újraszerelés, és minden egyéb jelentősebbnek minősülő költség, mint pl. az akaratlanul okozott károké, az ügyfelet terhelik.

 

F. Termékcsere és áruvisszavétel

 

Termékeink cseréjét vagy visszavételét csak abban az esetben tudjuk elvégezni, ha arról előzetesen cégünkkel megegyezés született és a termék nem egyedi és minőségromlás nem érte.

 

Az üzleti folyamatokat tekintve, ebbe a tárgykörbe tartoznak a következő áruk:

· Vevői rendelésre, szállítólevél melléklettel kiszállított áru, melynek számlázása folyamatban van

· Vevői rendelésre számla melléklettel kiszállított áru

· bizományos raktár készletfeltöltésére megrendelt áru

· garanciális bejelentés

 

1./ A visszaszállítás általános feltételei

 

A reklamációs, illetve visszaszállítási igény bejelentése, és elbírálása:

· a Vevő az áru-visszavételi igényét kizárólag írásos formában, az „Áru-visszavételi nyomtatvány” kitöltésével kell jeleznie

· a visszaszállítás, csak az esethez kapcsolódó információk begyűjtése és kivizsgálása után történhet, kivétel, ha a Vevő annak költségeit átvállalja

· a döntés, az érintett területek (értékesítési tanácsadó, telefonos értékesítők, raktár stb.) közös megegyezésével történhet meg – ami magában foglalja a szállítás módját is (futárszolgálat, értékesítési tanácsadó, Vevő által) –, de az CAIROX Hungary Kft. mindenkori ügyvezetője végleges jóváhagyása szükséges, melyről a Vevőt írásban tájékoztatjuk

 

A visszaszállítás költségei:

· A Vevő hibájából eredő (hibás azonosítás, hibás cikkszám stb.) visszaszállítás költségeit a Vevő köteles megtéríteni.

· A Vevő által visszavételre felajánlott, és az CAIROX Hungary Kft. által visszavásárlásra elfogadott áru visszaszállítási költségét Vevő fizeti.

· Az CAIROX Hungary Kft. hibájából eredő (téves azonosítás, cikkszám és darabszám elírás stb.)
visszaszállítás költségeit cégünk állja.

· Gyártói visszahívás esetén a szállítás költsége cégünket terheli

· Az áruminta kiszállítási költségét a Vevő fizeti. Az áruminta 14 naptári napon belüli nem visszaszolgáltatása esetén annak teljes értékét a Vevő részére az CAIROX Hungary Kft. kiszámlázza.

· Garanciális reklamációs igényét a Vevőnek írásban kell jeleznie, a „Garancia igény bejelentő” nyomtatványon.

· Jogos garanciális reklamáció esetén a hibás termék visszaszállításának és kiszállításának költségeit egyedi megállapodás alapját képezi.

· A fenti estek mindegyikét írásban dokumentálni szükséges.


2./ A visszavásárlás általános feltételei

 

A visszaszállított áru ellenértékének megtérítésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

· belső bizonylat (szállítólevél, számla), mely igazolja, hogy a Vevő az árut az CAIROX Hungary Kft-től vásárolta

· a Vevőnek nincs határidőn túli lejárt számlatartozása

· a visszaszállított áru eredeti – feliratoktól és ragasztástól mentes – csomagolásban van, hibátlan, sérülésmentes, nem használt

· fogyó, értékesíthető termékről van szó, mely nem a Vevő egyedi kérésére lett beszerezve (fogyásvizsgálat)

· belső hibából eredő téves szállítás történt (a személyi felelősség és annak anyagi konzekvenciája vizsgálandó!)

 

A visszavásárlás (jóváírás) összegének meghatározása:

· a vásárlás értékének 100 %-a fizethető vissza, amennyiben belső hibából erdő téves szállítás történt (a személyi felelősség és annak anyagi konzekvenciája vizsgálandó!)

· a vásárlás értékének 70 %-a fizethető vissza, ha a Vevő tartozásait határidőre kifizeti, és a termék más Vevő felé értékesíthető

· a vásárlás értékének 50 %-a fizethető vissza, amennyiben a Vevő maximálisan 15 naptári nap késedelmes nyitott számlája van, de rendszeresen fizető, és a termék más Vevő felé értékesíthető

· más esetben – a cég érdekeit figyelembe véve – egyedi elbírálás történik

· egyedi termékeket nem áll módunkban visszavételezni

 

3./ Az áruvisszavétel szabályai

 

Az áruk felépítéséből adódó szavatossági határidők és a speciális garanciális feltételek miatt:

· az átadás napjától számított 30 naptári napnál régebben vásárolt áru nem vásárolható vissza

· viszonteladóktól fél évnél régebben vásárolt áruk nem vásárolhatók vissza

· a visszavétel és a garanciális ügyintézés alapfeltétele a számla és/vagy szállítólevél, garanciajegyet igénylő termékek esetén a garanciajegy megléte

· garanciális igény, csak az áru átadásának napjától számított 12 hónapnál nem régebben vásárolt termékekre érvényesíthető

 

 

G. Szállítás

A megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek, akadályoztatásunk esetén attól eltérhetünk (pl. gyártói/beszállítói késedelem). Szállítási késedelem nem jogosít a megrendelés törlésére vagy kártérítési igényre. Vis major, illetve olyan esemény és körülmény esetére, amely a megrendelés teljesítésének menetét megzavarja, kár- és költségtérítési felelősségünket kizárjuk.

Tartós akadályoztatás esetén az eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a szerződések teljesítését, illetve, hogy azokat részben vagy teljes egészében felmondja. Ez esetben kártérítés követelésének nincs helye és ez a leszállított áruk árának megfizetése alól sem mentesít.

Az CAIROX Hungary Kft. késedelme esetére a késedelemmel érintett termékár (termékrész) maximum 5 %-ig fogad el kötbér-, illetve kárigényt és csak abban az esetben, amennyiben erről a Felek írásban megállapodtak. Ezt meghaladóan minden további kötbérre vagy kárra vonatkozóan, beleértve az ún. „következményi károkat” is, minden további felelősséget cégünk kizárja. A Megrendelő nem jogosult az általa megrendelt termékek vételárába beszámítani semmilyen követelését, így kártérítési igényét sem.

H. Árak

Az eladási árakat piaci árak, és azokat az árazás időpontjában alkalmazott beszállítói és nyersanyag-árak alapján képeztük. Áraink a gazdasági események következtében megváltozhatnak.

I. Kiszállítás

Vevői igény esetén az CAIROX Hungary Kft. a megrendelt árut a vevő költségére a vevő által megjelölt belföldi címre szállíttatja. Az CAIROX Hungary Kft. által szervezett szállítás során keletkezett károk és kockázatok az CAIROX Hungary Kft-t terhelik a helyszínre való szállításig. Az áru levételének megkezdésétől keletkezett károk és kockázatok az ügyfelet terhelik, még fuvardíj-mentesítés esetén is. Amennyiben a termékeket az CAIROX Hungary Kft. szállítja ki a vevőhöz, úgy a vevő köteles a kifogásait a szállítóval azonnal közölni és a szállítólevélre feljegyezni. Minden olyan későbbi reklamáció, amely nem szerepel a szállítólevélen, és nincs a szállító által ellenjegyezve, elutasításra kerül.

 

Szállítási lehetőségek:

1. lehetőség:

– minimum rendelési érték a CAIROX Hungary Kft. általi ingyenes szállításhoz: nettó 100.000 Ft+Áfa összérték feletti rendelés esetén

– ez alól kivételt képez a spirálkorcolt cső és a négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomok ahol a minimális rendelési érték: nettó 300.000 Ft+Áfa össz összeget kell hogy elérje.

 

2. lehetőség:

A megrendelt áru értéke nem éri el a az 1. lehetőség szerinti feltételek egyikét sem. Ebben az esetben az alábbi ellenértéket számlázzuk ki ügyfeleink részére:

– Kis méretű csomag esetén a fizetendő érték: 3.500 Ft+Áfa csomagonként

– Raklap (120 x 80 x 180 cm-ig) esetén a fizetendő érték: 14.000 Ft+Áfa raklaponként

 

3. lehetőség:

Budapest és Pest megye területén

A megrendelt áru értéke nem éri el a az 1. lehetőség szerinti feltételek egyikét és a 2. lehetőséggel nem él az ügyfél. Ebben az esetben az alábbi ellenértéket számlázzuk ki ügyfeleink részére:

– 20.000 Ft+ÁFA Budapest területére.

Pest megyei szállítási cím esetén egyéni egyeztetés szükséges.

 

4. lehetőség – egyedi fuvarszervezés

Amennyiben a megrendelt áru szállítmányozása a fenti kategóriák egyikébe sem esik bele és nem raklapos árut (pl. spiro csövet, négyszög keresztmetszetű légcsatornát és idomot, szigetelőanyagot, szerelősín, menetes szár, stb.) tartalmaz, úgy egyedi árképzést alkalmazunk.

Ebben az esetben keresse munkatársunkat! Munkatársunk a rendelés beérkezése után a megküldi Önnek a megrendelés visszaigazolást. Az áru(k) beérkezése után, a szállítási előtt Munkatársunk ajánlatot ad a fuvarozás költségére is, melyet az ügyfélnek írásban kell elfogadnia és visszaigazolnia.

 

5. lehetőség – Ügyfél általi szállítás

Szállítás a fuvarozó partnerünk által. Ebben az esetben a szállítás során a termékekben bekövetkezett esetleges sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

Felhívjuk Partnereink figyelmét, amennyiben külföldi rendszámú járművel szállítják el a megrendelt árut, abban az esetben kötelesek ezt 24 órával a szállítás előtt jelezni a raktar@cairox.hu e-mail címen! Mivel KABOTÁZS fuvarnak minősül, ezért direkt kötelezettség hatálya alá tartozik.

A gépjármű üzembetartója köteles BIREG regisztrációs számot felmutatni az átvétel előtt.

J. Fizetés

A vevőre vonatkozó pozitív hitelbírálat esetén a fizetés megegyezés szerinti futamidejű átutalás, egyébként készpénz vagy előreutalás útján történik. Külön megegyezés hiányában a Megrendelő anyagi és jogi helyzetének megváltozása esetében, mint például halálozás, csőd, felszámolás, szerkezetváltás, átalakulás, fizetési késedelem, átmeneti nehézségek, fizetésképtelenség, stb. fenntartjuk a jogot, hogy vagy garanciát kérjünk és/vagy felfüggesszük, illetve töröljük a rendelést, a legyártott terméket visszatartsuk.

Más egyéb, írásos megegyezés esetén a számlákat a megadott határidőig kell rendezni. Az CAIROX Hungary Kft fenntartja a jogot egy 30-50%-os előleg bekérésére, amennyiben nem standard termékek megrendeléséről van szó. A késedelmesen kifizetett számlák után késedelmi kamat jár. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. szabályai irányadóak Amennyiben bármely számla határidőig történő kiegyenlítése nem történt meg, fenntartjuk a jogot, hogy a vevőt a számla kiegyenlítéséig kizárólag készpénzfizetés ellenében szolgáljuk ki.

Amennyiben bármely vevő akár egyetlen számla kifizetésével 15 napári nap késedelembe esik, úgy az adott vevőnek az CAIROX Hungary Kft. felé fennálló valamennyi (azaz a még le nem jártak is) számlája egyösszegben azonnal esedékessé válik a fenti számla fizetési késedelmének 16. napján.

Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal részben vagy egészben elállni, illetve felmondani azt, fenntartva a kártérítéshez való jogát. Amennyiben a Megrendelőnek több élő megrendelése van és bármelyikkel kapcsolatban is történik fizetési késedelem, jogosultak vagyunk az összes többi rendelés törlésére, felfüggesztésére, illetve a legyártott termékvisszatartására abban az esetben is, ha az a konkrét termék teljes egészében kifizetésre került, de elszállítása még nem történt meg. A rendelés módosítása (stornírozása) esetén a módosításig legyártott termék ellenértékét kiszámlázzuk.

Az CAIROX Hungary Kft. fenntartja a termékek tulajdonjogát azok ellenértékének teljes kifizetéséig. A termékek átvételétől, illetve az CAIROX Hungary Kft-től való elszállításától kezdődően minden kárveszély a Megrendelőt terheli.

A szerződés eladói felmondása, illetve eladói elállás esetén a foglaló és előleg visszatartásra kerül a termék újraeladásig és abból kártérítésként levonásra kerülnek az újraeladáskor fellépő esetleges veszteségek is.

Váltók és más átruházható dokumentumok kibocsátása és eladói elfogadása nem jelenti a vevői hátralék lejártának meghosszabbítását és nem mentesít az itt lefektetett eladási feltételek alól.

Olyan esetekben, amikor úgy észleljük, hogy a vevő hitelképessége romlik, különösen, ha a vevő ellen bírósági vagy NAV végrehajtási eljárás folyik, vagy olyan események lépnek fel, amelyek által a vállalt kötelezettségek teljesítése bizonytalanná válik, illetve azokat ellehetetlenítik, fenntartjuk a szükséges pénzügyi garanciák igénylésének jogát. Amennyiben ezt a vevő visszautasítja, fenntartjuk a jogot arra, hogy részben vagy teljesen töröljük a megrendelést, még az esetben is, ha a termékek már részben vagy teljes mértékben kiszállításra kerültek.

Amennyiben a jogos számlaköveteléseink behajtására követeléskezelő cég vagy jogi képviselő igénybe vételére kerül sor, az adósnak ennek költségeit is viselnie kell.

Minimális átutalási számla érték:

· belföldi cég esetében: bruttó 10.000 HUF

· külföldi cég esetében: bruttó 50 EURO

Ezen értékek alatti vásárlás esetén a Vevő köteles a számla értékét készpénzben vagy bankkártyával az CAIROX Hungary Kft. központi irodájában kiegyenlíteni.

 

K. Fenntartott előjogok

 

Az CAIROX Hungary Kft. az általa forgalmazott termékek tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg azok ellenértéke teljes egészében kiegyenlítésre nem került. Továbbértékesítés esetén az CAIROX Hungary Kft. Megrendelőjének kötelessége a tulajdonjog fenntartásáról azt az üzletfelét, vagy üzletfeleit írásban értesíteni aki(k)nek az CAIROX Hungary Kft-től megvásárolt termékeket továbbértékesítette, függetlenül attól, hogy azt más termékekkel és szolgáltatásokkal együtt adta tovább. Amennyiben valamely fizetési feltétel nem érvényesül, úgy az a termékek visszavételét vonhatja maga után. Ha a Megrendelőnk az elszállított terméket a fenti leírásnak megfelelően továbbadta az CAIROX Hungary Kft. felhívására köteles gondoskodni a termék visszavételéről és az CAIROX Hungary Kft. székhelyére történő visszaszállításáról. Mindez azonban nem érinti a fizetési kötelezettséget. Amennyiben ezt nem teszi meg, az CAIROX Hungary Kft. jogosult a ki nem fizetett termékeket a Megrendelő megrendelőjétől visszaszállítatni, amelyet a Megrendelő köteles minden módon segíteni (pl. köteles a fizetés tényéről és a tulajdonjog fenntartás jogosságáról az CAIROX Hungary Kft. írásos kérésére 2 napon belül a megrendelőjét értesíteni, cégszerűen aláírt levélben vagy faxban; minden módon köteles a megrendelőjével kialakult vitás kérdések rendezését felgyorsítani, felszámolási eljárást indítani, stb.).

 

Az CAIROX Hungary Kft-nél felmerült fenntartott tulajdonjoggal kapcsolatos összes számlával és belső dokumentummal igazolt költségek a Megrendelőt terhelik.

 

A terméket a megrendelésben foglaltak értelmében a készre jelentés kézhezvételétől számított 3 napári napon belül el kell szállítani. Ellenkező esetbe a termékeket a felelős őrzésbe vesszük és a vételár teljes összegét kiszámlázzuk a Megrendelőnek. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az el nem szállított termékekre, a készre jelentést követő 5. naptól, az áru nettó értékének 0,3%-át számoljuk fel naponta, tárolási díjként.

 

L. Szerződésmódosítás, elállás
A megrendelés módosítása (beleértve a stornírozás is) iránti igény esetén, azt írásban (faxon, levélben) kell cégünk részére jelezni.
M. Illetékes bíróság és alkalmazandó jog
A szerződésből származó esetleges jogviták elbírálása szerződő felek kikötik az CAIROX Hungary Kft. székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét, (a tárgyértéktől függően a Budaörsi Városi Bíróság), illetve külföldi Megrendelő esetén alkalmazandó jogként a Magyar jogot.

N. Egyéb tudnivalók

Az CAIROX Hungary Kft kizárólag tanúsítvánnyal rendelkező szerelők és nagykereskedők részére végez értékesítést azért, hogy a készülékek beszerelése, beépítése, leszerelése az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak megfelelően történjen.

 

Az CAIROX Hungary Kft a lehető legjobb feltételek mellett szállít ISO minősítéssel rendelkező gyártóktól származó minőségi termékeket. Felkérjük vevőinket a megrendelt termékek típusának és mennyiségének ellenőrzésére. Az CAIROX Hungary Kft nem foglalkozik az eladott termékek visszavételével, a termékek 100%-os minőségének biztosítása és a raktári plusz-költségek elkerülése érdekében, illetve adminisztrációs és szállítási (a termék károsodását elkerülendő) okok miatt.